Status prawny

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 ze zmianami /

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania dokonał wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

1/ typ szkoły: przedszkole,

2/ nazwa: Prywatne Przedszkole BIEDRONECZKA

3/ adres siedziby: ul. Vetulaniego 11 i Krasickiego 25, 61-409 Poznań,

4/ termin rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2009