Rozkład dnia

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola do godz. 18 po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka i za dodatkową opłatą.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

8.00- 8.30 Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym/zabawy dowolne

8.30-8.45 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe

8.45-9.15 Śniadanie

9.15-10.15 Zajęcia dydaktyczne

10.15-11.15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11.15-12.15 Zabawy dowolne/ Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem  uzdolnionym

12.15- 12.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu

12.30-13.00 Obiad

13.00- 13.30 Odpoczynek przy muzyce lub/i czytanej bajce, zabawy relaksacyjne

13.30- 14.00 Zajęcia dodatkowe- rytmika, religia, teatr

14.00- 14.15 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-porządkowe

14.15-14.45 Podwieczorek

14.45- 15.45 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy w sali przedszkolnej

15.45- 17.00 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci