Opłaty

Wpisowe 400 zł – gwarantuje rezerwację miejsca na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

Opłata stała 700 zł – pobierana jest zawsze z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia programowe oraz dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę – więcej o zajęciach można przeczytać tutaj.

Ponadto imprezy okazjonalne, teatrzyki, wycieczki, spotkania integracyjne, zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Opłata za wyżywienie – 14 zł na dzień pobierana z dołu do 5-tego dnia każdego miesiąca w zależności od obecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za pozostawienie dziecka w przedszkolu po godzinach pracy wynosi 20 zł.

Wszelkie opłaty należy uregulować dokonując przelewu na konto bankowe:

46 1020 4027 0000 1202 1720 7692