Wpisowe 350 zł – gwarantuje rezerwację miejsca na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

Opłata stała 550 zł – pobierana jest zawsze z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia programowe oraz dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę-więcej o zajęciach można przeczytać tutaj.

Ponadto imprezy okazjonalne, teatrzyki, wycieczki, spotkania integracyjne, zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków


Opłata za wyżywienie - 9,50 zł na dzień pobierana z dołu do 5-tego dnia każdego miesiąca w zależności od obecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za pozostawienie dziecka w przedszkolu po godzinach pracy wynosi 30 zł.


Wszelkie opłaty należy uregulować dokonując przelewu na konto bankowe:

48 1940 1076 3083 4505 0000 0000